یافته های سرامیکی پیشرفته> سرامیکهای غیر اکسیدی> كورديافت
 
Al2O3 %WSiO2 %WMgO %WCaO %WAlKaLin %Wدما / Temperatureدماي نرم شوندگي [ 0C]دماي كاربردي [ 0C]دانسيته/gr/cm3] Density]ضريب انبساط حرارتي [6- ^10]رنگ / Color
26.355.011.1-1.5>20-400 , 20-1000144013902.4-2.51.7 - 2.2White
 
 

1386© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه کارخانجات صنعتی لعاب مشهد می باشد.

اجرا و پیاده سازی : شرکت فرانت